Är det så klokt med artificiell intelligens?

Svenska Dagbladet 30 maj 2021.

Samtidigt som tech-bolagen kapprustar för att bli först och bäst på att utveckla framtidens artificiella intelligens blir de miljörelaterade och mänskliga kostnaderna allt svårare att blunda för. Och redan idag har AI visat sig medföra tuffa demokratiska utmaningar.

Böcker