Olle Häggström

Olle Häggström är professor i matematisk statistik vid Chalmers tekniska högskola och ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien. Han har arbetat med policyfrågor som rör AI på både nationell och EU-nivå. Tänkande maskiner är hans femte bok.

Böcker

Podd

AI-frågans många nyanser

#22

I det här avsnittet pratar Christer Sturmark med Olle Häggström dagen efter vårt stora event på Cirkus Skandiascen där Nick…

Sans Magasin

I Media

Människa • Maskin • Schack

Författaren och matematikprofessorn Olle Häggström skriver insiktsfullt om likheter och skillnader mellan människors och maskiners sätt att spela Schack.