Olle Häggström

Olle Häggström

Olle Häggström är professor i matematisk statistik vid Chalmers tekniska högskola och ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien. Han har arbetat med policyfrågor som rör AI på både nationell och EU-nivå. Tänkande maskiner är hans femte bok.

Böcker

Video

Podd

AI-frågans många nyanser

#22

I det här avsnittet pratar Christer Sturmark med Olle Häggström dagen efter vårt stora event på Cirkus Skandiascen där Nick…

Sans Magasin

I Media

Det mest banala kan bli vår undergång

I ”Tänkande maskiner” kartlägger Olle Häggström den artificiella intelligensens möjligheter – och risker. Rasmus Fleischer läser en pedagogisk bok som,…

Ny bok om AI-risker

Professor Olle Häggström är en internationellt uppmärksammad AI-analytiker som bland annat är ordförande i Chalmers AI-etikkommitté. Hans nya bok Tänkande…

Människa • Maskin • Schack

Författaren och matematikprofessorn Olle Häggström skriver insiktsfullt om likheter och skillnader mellan människors och maskiners sätt att spela Schack.