Tänkande maskiner
Den artificiella intelligensens genombrott

Olle Häggström

213:-:-99:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven April 2021
  • ISBN: 9789189139978
  • Utgiven April 2021
  • ISBN: 9789180201414
Tänkande maskiner, boundTänkande maskiner, pocketTänkande maskiner, ebookTänkande maskiner, audiobook

AI är på god väg att revolutionera vår värld. Utvecklingen för med sig mycket gott, men också problem och risker. Redan i dag diskuteras de polariserande filterbubblor och falska nyheter, den massövervakning, automatiserade diskriminering och spridning av militär teknik som riskerar följa i AI-utvecklingens spår. Men de allra mest avgörande frågorna rör den artificiella intelligensens definitiva genombrott.

Vad händer om vi lyckas skapa en maskin som övertrumfar mänsklig allmänintelligens? Kan vi då behålla kontrollen över maskinerna? 

I Tänkande maskiner diskuterar Olle Häggström den angelägna och bitvis mycket kontroversiella forskning som börjat ta sig an de framtidsfrågor AI väcker. Utifrån en grundläggande entusiasm för AI-teknikens potential i mänsklighetens tjänst sorterar han fram teknikens avigsidor och risker – och hur de kan bemästras. Den kapplöpningsmentalitet och oreflekterade framåtanda som i dag dominerar AI-utvecklingen behöver ersättas med längre sikt och globalt samarbete. I detta vägval är det mänsklighetens framtid som står på spel.

Detaljer
  • Utgiven April 2021
  • ISBN: 9789189139978
  • Utgiven April 2021
  • ISBN: 9789180201414