Tänkande maskiner
Den artificiella intelligensens genombrott

Olle Häggström

:-171:-99:-:-
Alternativ
Detaljer
 • Utgiven november 2023
 • Släppdatum 2023-11-20
 • Recensionsdatum 2023-12-04
 • ISBN: 9789189139978
 • Utgiven november 2023
 • 422 Sidor
 • ISBN: 9789189732230
 • Utgiven April 2021
 • ISBN: 9789180201414
Tänkande maskiner, boundTänkande maskiner, pocketTänkande maskiner, ebookTänkande maskiner, audiobook

AI håller på att revolutionera vår värld och hur vi lever våra liv. Den snabba utvecklingen innebär både möjligheter och risker. Vad händer om vi lyckas skapa en maskin som övertrumfar mänsklig allmänintelligens? Kan vi då behålla kontrollen över maskinerna? 

I Tänkande maskiner diskuterar Olle Häggström den senaste forskningen som tar sig an de framtidsfrågor AI väcker. Utifrån en grundläggande entusiasm för AI-teknikens potential i mänsklighetens tjänst sorterar han fram teknikens avigsidor och risker – och hur de kan bemästras. Den kapplöpningsmentalitet och oreflekterade framåtanda som i dag dominerar AI-utvecklingen behöver ersättas med längre sikt och globalt samarbete, eftersom mänsklighetens framtid kan hänga på vilka mål och drivkrafter AI förses med.

Olle Häggström är professor i matematisk statistik vid Chalmers och ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien. Han har arbetat med policyfrågor som rör AI på både EU-nivå och nationell nivå. Tänkande maskiner är en nyutgåva av Häggströms viktiga bok från 2021.

Detaljer
 • Utgiven november 2023
 • Släppdatum 2023-11-20
 • Recensionsdatum 2023-12-04
 • ISBN: 9789189139978
 • Utgiven november 2023
 • 422 Sidor
 • ISBN: 9789189732230
 • Utgiven April 2021
 • ISBN: 9789180201414