Att bygga upp det kollektiva

Dagens Arena 13 januari 2024.

Bo Rothstein menar att den politiska vänstern hamnat fel i sin bild av hur jämlikhet skapas, skriver Elisabeth Lindberg.

Böcker