Grundbulten
Tillit och visionen om en liberal socialism

Bo Rothstein

Kommer september 2023.
Grundbulten, boundGrundbulten, pocketGrundbulten, ebookGrundbulten, audiobook

Sedan några årtionden är både liberalism och socialism på stark tillbakagång och utsatta för hård kritik. Den svenska demokratin har kommit på obestånd.


I sin första populära fackbok ger Bo Rothstein läsaren ett noga underbyggt förslag, det han kallar liberal socialism: en väg bort från en fruktans politik i riktning mot mellanmänsklig tillit som grund för ett demokratiskt samhälle – och en demokratisk ekonomi. Tanken är lika klar som radikal: Liberalismens löfte om respekt för individens autonomi och socialismens löfte om social och ekonomisk rättvisa borde kunna ta varandra i hand.

Detaljer
  • Utgiven september 2023
  • ISBN: 9789189733756