Bo Rothstein

Bo Rothstein

Bo Rothstein innehade August Röhss professur i statsvetenskap vid Göteborgs universitet 1994 till 2021 och har också varit professor vid universitetet i Oxford. Som en av världens främsta experter på korruption och tillit har han deltagit i en rad internationella forskningsprojekt. I Sverige är han också bemärkt som en oförtruten och prisad debattör som lyckas skildra samtiden både originellt, genomtänkt och utmanande.

Böcker