Bo Rothstein: Detta universitet är bortom räddning

En rak höger 17 februari 2024.

Anna-Karin och Ivar intervjuar Bo Rothstein om varför han ställde in sin gästprofessur på Linnéuniversitetet, och om identitetspolitik, akademisk frihet och demokratisk socialism.

Böcker