Bok i behov av redigering

Läkartidningen 23 oktober 2023.

Mats Alvesson, organisations- och ledningsforskare och professor vid University of Bath, och Stella Cizinsky, överläkare och verksamhetschef på hjärt- och lungkliniken vid Universitetssjukhuset Örebro, har skrivit boken »Dumhetsbekämpning. Bättre organisationer och mer mening i arbetet«.

Boken är indelad i två delar: »Hur dumhet odlas« och »Hur dumhet bekämpas«, bägge med underrubriker. Ämnen som »Dumhet och annat elände«, »Synder och åkommor«, »Dumhetsbekämpningens fallgropar« samt »Övningar i dumhetsbekämpning« avhandlas utförligt.

Böcker