Stella Cizinsky

Stella Cizinsky

Stella Cizinsky är överläkare i kardiologi och verksamhetschef på hjärt- och lungkliniken på Universitetssjukhuset i Örebro. Hon har gjort sig bemärkt som en högljudd kritiker av den svenska sjukvårdens byråkrati och förpappring. Tillsammans med Mats Alvesson har hon tidigare skrivit boken Organisation och ledning i sjukvård som på ett kritiskt sätt granskar vårdens tillkortakommanden.

Böcker