Mats Alvesson

Mats Alvesson

Mats Alvesson är organisations- och ledningsforskare och professor vid Lunds universitet. Han är en av Sveriges mest internationellt citerade samhällsvetare och har skrivit ett trettiotal böcker, bland dem Dumhetsparadoxen (med André Spicér, Fri Tanke 2018) och Extra allt (Fri Tanke 2019). Värdet av värdegrunder har han skrivit tillsammans med Martin Blom, docent vid Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet, och Andreas Jansson, doktorand vid samma institution.

Böcker

Video

Pi-samtal: Ägnar sig forskare åt meningslös vetenskap?

År 1996 briserade en skandal inom forskarvärlden. Alan Sokal, professor i fysik, skickade in en nonsensartikel till tidskriften Social Text för att visa hur postmodernismen slagit rot i vetenskapen och urholkat både sanning och relevans.

Podd

Sans Magasin

I Media

Åkerman: Värdegrundens avgrund

”Något som knappast hjälper är att värdeorden som används ofta är vaga och intetsägande. Dels blir det oklart hur en…

Samverkan för dumhet i Örebro

I Örebro finns ett dokument ingen kan förstå. Ingen kan förklara varför det behövs. Men att ifrågasätta varför det finns…

Fredagsintervjun: Mats Alvesson

Han har sökt efter mönster i hela samhället för att sätta fingret på sådant som sker med goda avsikter men…

Studio Axess – Mats Alvesson

Rutiner och regelverk som skapar nya problem. Dysfunktionella myndigheter med välpolerade värdegrunder. Dokumentation av verksamhet som har blivit viktigare än verksamheten själv. Tävlan om att vara den grupp som det är mest synd om. Utbildningskult som leder till sjunkande kunskapsnivåer. På fält efter fält ser organisationsforskaren Mats Alvesson hur en gång rimliga idéer drivs bortom det orimligas gräns och förvärrar bristerna som de skulle åtgärda.