Mats Alvesson

Mats Alvesson

Mats Alvesson är organisations- och ledningsforskare och professor vid Lunds universitet. Han är en av Sveriges mest internationellt citerade samhällsvetare och har skrivit ett 30-tal böcker. 2012 myntade han det numera bevingade begreppet “funktionell dumhet” som syftar på benägenheten att endast tänka inom en (alltför) smal tankerymd.  Han är ofta efterfrågad i samhällsdebatten och har tidigare publicerat bl a Extra allt (Fri Tanke 2019), Dumhetsparadoxen (med André Spicér, Fri Tanke 2018) och Tomhetens triumf (Atlas 2006).

Böcker

Video

Pi-samtal: Ägnar sig forskare åt meningslös vetenskap?

År 1996 briserade en skandal inom forskarvärlden. Alan Sokal, professor i fysik, skickade in en nonsensartikel till tidskriften Social Text för att visa hur postmodernismen slagit rot i vetenskapen och urholkat både sanning och relevans.

Podd

Sans Magasin

I Media

Svårt att bekämpa dumhet

Många arbetsplatser fylls av sådant som inte har med verksamheten att göra. Orsakerna analyseras i aktuella böcker, skriver Blanche Sande.

Ett makthungrigt HR- Mats Alvesson

I veckans avsnitt får jag besök av forskaren och författaren som skapade rubriker i somras med sin debattartikel i Expressen,…

Vässa dina kunskaper i ojämlikhet

Hur hanterar man konflikter, ojämlikhet och för mycket byråkrati? Här är sex boktips som vänder på begreppen och försöker bidra…

Bok i behov av redigering

Mats Alvesson, organisations- och ledningsforskare och professor vid University of Bath, och Stella Cizinsky, överläkare och verksamhetschef på hjärt- och…

Kritiserade värdegrundbegreppet synas

”FÖRÄNDRINGSLEDNING Allt fler chefer och medarbetare i svenska organisationer har under de senaste trettio åren börjat svänga sig med ordet…

Debatt: Värdet av värdegrunder

Mats Alvesson, professor vid Lunds universitet som forskar om organisationskultur och Sten Philipson, professor i etik och värderingsforskning vid Strömstad…

Åkerman: Värdegrundens avgrund

”Något som knappast hjälper är att värdeorden som används ofta är vaga och intetsägande. Dels blir det oklart hur en…

Samverkan för dumhet i Örebro

I Örebro finns ett dokument ingen kan förstå. Ingen kan förklara varför det behövs. Men att ifrågasätta varför det finns…

Fredagsintervjun: Mats Alvesson

Han har sökt efter mönster i hela samhället för att sätta fingret på sådant som sker med goda avsikter men…

Studio Axess – Mats Alvesson

Rutiner och regelverk som skapar nya problem. Dysfunktionella myndigheter med välpolerade värdegrunder. Dokumentation av verksamhet som har blivit viktigare än verksamheten själv. Tävlan om att vara den grupp som det är mest synd om. Utbildningskult som leder till sjunkande kunskapsnivåer. På fält efter fält ser organisationsforskaren Mats Alvesson hur en gång rimliga idéer drivs bortom det orimligas gräns och förvärrar bristerna som de skulle åtgärda.