Boktips: Om experternas kris

Humanisten 24 augusti 2022.

Motstånd mot expertis har blivit en växande utmaning för västerländska demokratier. Så även i Sverige, där regeringen nu har sjösatt en ny myndighet, Myndigheten för psykologiskt försvar, med uppdrag att svara mot hot som påverkanskampanjer, propaganda och konspirationsteorier.

Böcker