Thomas Persson

Thomas Persson

Thomas Persson är docent och universitetslektor i statskunskap vid Uppsala universitet. Hans forskningsintressen rör bland annat demokrati, parlamentarism, politisk opposition, krishantering och europeisk integration.

I ett pågående forskningsprojekt finansierat av Myndigheten för psykologiskt försvar studerar han det öppna samhället och dess utmaningar, tillsammans med professor Sten Widmalm. De har även påbörjat ett nytt projekt finansierat av Vetenskapsrådet om samhällelig beredskap och säkerhet i delade samhällen. I ett annat projekt finansierat av Vetenskapsrådet undersöks förekomsten av politisk opposition inom europapolitiken, vilket sker i samarbete med kolleger vid Uppsala universitet.

Persson har tidigare publicerat ett flertal böcker och tidskriftsartiklar om demokrati, parlamentarism, politisk opposition och krishantering, med fokus både på Sverige och på Europeiska unionen. Hans senaste bok är Civil protection cooperation in the European Union (Palgrave Macmillan 2019) tillsammans med Sten Widmalm och Charles Parker. Persson är tidigare ordförande för Svenska nätverket för europaforskning i statsvetenskap (Snes), och sitter för närvarande i insynsrådet för Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps). 

Böcker

I Media

Cancelkulturen lever, del 1

Vari består egentligen cancelkulturen? Statsvetaren Sten Widmalm vid Uppsala universitet ger ett förslag på en definition av denna omstridda företeelse,…

Fem hårda klappar till granen

Så här års är det populärt att ge julklappstips, inte minst när det kommer till böcker. För den som har…

Med ett vått finger

Socialdemokraterna har verkligen gått in i valrörelseläge. Målet är uppenbart: att neutralisera alla frågor som oppositionen kan använda. Detta görs…

Boktips: Om experternas kris

Motstånd mot expertis har blivit en växande utmaning för västerländska demokratier. Så även i Sverige, där regeringen nu har sjösatt…