Skör demokrati
Det öppna samhällets motkrafter i svensk offentlig debatt, kultur och forskning

Sten Widmalm, Thomas Persson

239:-:-99:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven maj 2022
  • 260 Sidor
  • ISBN: 9789189526709
  • Utgiven maj 2022
  • ISBN: 9789189526914
Skör demokrati, boundSkör demokrati, pocketSkör demokrati, ebookSkör demokrati, audiobook

Häromåret firade Sverige 100 år som demokrati, men trots att vi har demokratiska val och fri åsiktsbildning finns det anledning att vara orolig. Utöver en illavarslande global utveckling där många länder rör sig åt ett auktoritärt håll, har vi en rad problem på hemmaplan. Allt oftare tycks vi höra om människor som blir godtyckligt uppsagda från sina tjänster, journalister och kulturarbetare som är så rädda för att bli av med sitt jobb att de bedriver självcensur, manipulationer av språket för att stänga ute vissa grupper och avancerad detaljstyrning av förvaltning såväl som våra universitet vilket ska vara alla medborgare till gagn. I Skör demokrati ger en namnkunnig skara skribenter, akademiker och debattörer perspektiv och förslag på lösningar på några av de problem som vårt demokratiska samhälle idag har att ta itu med.

Redaktörer för boken är Sten Widmalm, professor i statskunskap, och Thomas Persson, docent i statskunskap. De är bägge verksamma vid Uppsala universitet.

Detaljer
  • Utgiven maj 2022
  • 260 Sidor
  • ISBN: 9789189526709
  • Utgiven maj 2022
  • ISBN: 9789189526914

Sten Widmalm

Sten Widmalm är professor i statskunskap vid Uppsala universitet, och han forskar om demokrati och konflikter i jämförande perspektiv i…

Thomas Persson

Thomas Persson är docent och universitetslektor i statskunskap vid Uppsala universitet. Hans forskningsintressen rör bland annat demokrati, parlamentarism, politisk opposition,…