Skör demokrati

Sten Widmalm, Thomas Persson

Kommer maj 2022.
Skör demokrati, boundSkör demokrati, pocketSkör demokrati, ebookSkör demokrati, audiobook

Är det fria demokratiska samtalet och kunskapssökandet hotat? 

Den offentliga debatten har under en längre tid präglats av en tilltagande polarisering till följd av framväxande populistiska och extrema krafter i samhället. Men även mer demokratiskt sinnade krafter tycks bidra till utvecklingen.

Sammantaget leder det till ett allt mer intolerant debattklimat där inskränkningar i det fria meningsutbytet sker bland annat genom drev i sociala medierna, ”deplattformering” och ”cancel culture”, tilltagande självcensur, och ökat motstånd mot experter.

I denna bok får nio bemärkta författare och forskare ge sin syn på hur lätt det tycks vara i vår samtid att, utifrån såväl demokratiska som auktoritärt orienterade föresatser, använda demokratiska fri- och rättigheter till att motverka ett fritt kunskapssökande, en öppen kultur och en offentlig debatt där olika röster får komma till tals. De medverkande är Torbjörn Elensky, Kay Glans, Anna Victoria Hallberg, Johannes Heuman, Mats Hyvönen, Emma Høen Bustos, Håkan Lindgren, Sharon Rider och Siri Sylvan.

Demokratin, som så länge betraktats som djupt rotad och som av de flesta tas för given, visar sig här vara i hög grad skör och förgänglig. I en tid när spänningarna i världen ökar och där kriser relaterade till klimat, ekonomi, epidemier och migration blir allt vanligare, framstår det som extra angeläget att försvara det fria meningsutbytet och motverka inskränkningar i själva fundamentet för en levande demokrati – det öppna samhället.  

Detaljer
  • Utgiven maj 2022
  • ISBN: 9789189526709

Sten Widmalm

Sten Widmalm är professor i statskunskap vid Uppsala universitet, och han forskar om demokrati och konflikter i jämförande perspektiv i…

Thomas Persson

Thomas Persson är docent och universitetslektor i statskunskap vid Uppsala universitet. Hans forskningsintressen rör bland annat demokrati, parlamentarism, politisk opposition,…