Byråkratin gör svenska samhället dummare

Aftonbladet 15 januari 2024.

Skattefinansierad sektor sägs vara i kris, och krav på mer pengar är legio. Samtidigt ser vi hur enorma resurser går till byråkrati och dålig organisering.. Västra Götalandsregionen hade för 20 år sedan 3 958 personer inom gruppen ”administrativ personal”. 2021 hade antalet ökat till 5 953. I det så kallade ”Koncernkontoret” och Närhälsans ”stab” finns närmare 2 000 anställda.

Böcker