Daniel Lindvall: Därför är pandemin ett lömskt problem

Dagens Nyheter 10 mars 2021.

Det är ett år sedan det första svenska dödsfallet i covid-19 rapporterades. Sociologen Daniel Lindvall påminner om att pandemin är bara en förövning till den enorma utmaning som nu ligger framför oss.

Böcker