”Det tar tid att inse den fulla vidden av meningslösheter”

Sjukhusläkaren 13 november 2023.

Den funktionella dumheten breder ut sig allt mer i offentliga organisationer. Det anser Stella Cizinsky, kardiolog och överläkare vid Universitetssjukhuset i Örebro, som har skrivit en bok i ämnet.

Varför valde du att skriva den här boken?

– Jag har varit i chef i 18 år och under den tiden har jag succesivt lagt märke till den funktionella dumhetens utbredning. Det tar tid att inse den fulla vidden av meningslösheter – särskilt när alla omkring dig påstår att det är rätt och riktigt. Ifrågasätter man det som ses som etablerad sanning blir man också förminskad.

Böcker