Doktorerna på Drottningholm

Mälaröarnas nyheter 14 september 2022.

I Doktorerna på Drottningholm – världsarv med medicinhistoria beskriver författaren och journalisten Jan Malmstedt hur Drottningholm på 1700-talet var en plats där Sveriges vetenskapliga och medicinska elit samlades. I fokus står de då verksamma doktorerna och deras arbetsmetoder. 

Böcker