Doktorerna på Drottningholm

Jan Malmstedt

Kommer juni 2022.
Doktorerna på Drottningholm, boundDoktorerna på Drottningholm, pocketDoktorerna på Drottningholm, ebookDoktorerna på Drottningholm, audiobook

Drottningholm var på 1700-talet mötesplats för Sveriges vetenskapliga och medicinska elit. Hit kom bland andra Carl von Linné, som hjälpte drottning Lovisa Ulrika att skapa slottets naturhistoriska museum.

Kungligheterna omgav sig med livläkare och livkirurger, som satte sin prägel på livet kring slottet. I Jan Malmstedts bok Drottningholm – världsarv med medicinhistoria får vi följa med hov- och livläkaren Nils Skragge hem till hans patienter som han behandlade, inte minst för den »frossa« som länge varit en plåga vid Drottningholm och Svartsjö, orsakad av malariamyggor.

När Gustav III övertog Drottningholm, började han omedelbart anlägga den engelska parken och torrlägga träsken, som varit malariamyggornas tillhåll. Inför arbetet anställde Gustav läkaren Sven Anders Hedin för att ta hand om sjukvården. Under flera decennier vårdades de som grävde ut parkens kanaler, ditkommenderade soldater och dalkarlar, för sina ofta dödliga sjukdomar. Vid Drottningholm anlades senare krigsfångeläger och sjukhus för soldater från krigen med Ryssland. I Doktorerna på Drottningholm stiftar läsaren bekantskap med många av Drottningholms invånare från denna omvälvande tid och får en spännande inblick i 1700-talets läkekonst och samhällsliv.

»Jan Malmstedts bok om doktorernas insats på Drottningholm är ett välkommet medicinhistoriskt tillskott till den rika litteratur som tillhör vårt unika världsarv.«

Ur Förste livmedicus Mårten Rosenqvists förord.

Detaljer
  • Utgiven juni 2022
  • ISBN: 9789189526679