Doktorerna på Drottningholm
Världsarv med medicinhistoria

Jan Malmstedt

279:-:-:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven augusti 2022
  • 232 Sidor
  • ISBN: 9789189526679
Doktorerna på Drottningholm, boundDoktorerna på Drottningholm, pocketDoktorerna på Drottningholm, ebookDoktorerna på Drottningholm, audiobook

Drottningholms slott är för många sinnebilden av Sveriges kulturella storhetstid. På 1700-talet var Drottningholm mötesplats för Sveriges vetenskapliga och medicinska elit. Hit kom bland andra Carl von Linné, som hjälpte drottning Lovisa Ulrika att skapa slottets naturhistoriska museum. 

Kungligheterna omgav sig med livläkare och livkirurger, som satte sin prägel på livet kring slottet. Livläkarna Nils Skragge och Sven Anders Hedin såg till att alla de som levde och verkade i Drottningholm hade hälsan i behåll. De dödliga sjukdomarna var många. Länge var just mälaröarna ett av de värst drabbade malariaområdena i Sverige.

»Jan Malmstedts bok om doktorernas insats på Drottningholm är ett välkommet medicinhistoriskt tillskott till den rika litteratur som tillhör vårt unika världsarv.«

Ur Förste livmedicus Mårten Rosenqvists förord.

Detaljer
  • Utgiven augusti 2022
  • 232 Sidor
  • ISBN: 9789189526679