Jan Malmstedt

Jan Malmstedt

Jan Malmstedt är författare, journalist och socionom. Han har arbetat i dagspress samt på facktidningar inom det sociala och pedagogiska området. I sina böcker kombinerar Jan Malmstedt djupgående forskning inom varierande ämnen med att lyfta fram okända delar av dessa ämnens historia, ofta med en journalistisk nyhetskänsla. På Fri Tanke har Malmstedt tidigare gett ut Narkotikan i medierna – idéerna som tände debatten (2015). Bland hans tidigare böcker märks Vävarna på Elfvik, Ju-jujutsuns väg från självförsvar till idrott, samt Lidingöhistorier – historia och historier från Lidingö.

Böcker

I Media

Medicinsk historia runt Drottningholm

När man är engagerad i medicinhistoria drabbas man ideligen av en utmaning: motsättningen mellan kuriosa och hur dessa ska kunna…

Doktorerna på Drottningholm

I Doktorerna på Drottningholm – världsarv med medicinhistoria beskriver författaren och journalisten Jan Malmstedt hur Drottningholm på 1700-talet var en plats där…