Jan Malmstedt

Jan Malmstedt

Jan Malmstedt är författare, journalist och socionom. Han har arbetat arbetat i dagspress samt på facktidningar inom det sociala och pedagogiska området. I sina böcker kombinerar Jan Malmstedt djupgående forskning inom varierande ämnen med att lyfta fram okända delar av dessa ämnens historia, ofta med en journalistisk nyhetskänsla. Bland hans tidigare böcker märks Vävarna på Elfvik, Ju-jujutsuns väg från självförsvar till idrott, IT-ordbok för alla, samt Lidingöhistorier – historia och historier från Lidingö.

Böcker