Försvar för vetenskapen

Kristianstadsbladet.

Nils-Eric Sandberg skriver i Kristianstadsbladet om Torbjörn Fagerströms senaste bok Tankar från en utskälld forskare:

”Fri Tanke Förlag har nyligen publicerat en viktig bok i detta ämne [vetenskapens relevans i samhället]: ”Tankar från en utskälld forskare”, av Torbjörn Fagerström. Han är professor em i teoretisk ekologi. Hans bok börjar med ett försvarstal för vetenskapen: alltså det logiska försöket att analysera, verifiera påståenden, eller som Popper föreslår falsifiera, dvs vederlägga – allt som instrument för att analysera det som är sant, eller åtminstone sannolikt, relativt andra slutsatser.

Fagerström utgår från vetenskapens grunder. Han är mycket kritisk mot miljörörelsen som enligt hans mening helt saknar vetenskaplig grund. Miljörörelsen har, både i Sverige och på kontinenten, bekämpat GMO, dvs genmodifierade organismer. Miljörörelsen ser detta som ett brott mot naturen, och vandaliserar odlingsförsöken. Fagerström visar övertygande att GMO bara handlar om växtförädling, i avancerad form.”

Läs hela recensionen här.

Böcker

Sans