Torbjörn Fagerström

Torbjörn Fagerström

Torbjörn Fagerström är biolog och författare. Tidigare prorektor vid Sveriges lantbruksuniversitet och professor i teoretisk ekologi vid Lunds universitet.

Han har skrivit böckerna Bortom GMO (2015) med Roland von Bothmer och Stefan Jansson; Gud och Darwin – känner de varandra? (2005) tillsammans med Carl Reinhold Bråkenhielm; samt Den skapande evolutionen (1995). Fagerström har engagerat sig i att popularisera biologisk forskning, bland annat i tv-programmet Fråga Lund.

Han är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien och av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien.

Böcker

Video

Podd

Sans Magasin

I Media

Försvar för vetenskapen

Nils-Eric Sandberg skriver i Kristianstadsbladet om Torbjörn Fagerströms senaste bok Tankar från en utskälld forskare: ”Fri Tanke Förlag har nyligen…

Människan är bitvis ett fuskbygge

Kritiken av den moderna evolutionsteorin har med åren blivit alltmer sofistikerad, senast i skepnad av den kreationistiska teorin om intelligent design. Men naturen är långt ifrån alltid intelligent formgiven, utan påfallande ofta slumpartad och slarvig. Se bara på människans munhåla – ett rent fuskbygge. Understreckare av Torbjörn Fagerström i SvD.