Fri Tanke och Åsa Wikforss utses till Årets folkbildare 2020!

Vetenskap och Folkbildning 4 januari 2020.

Fri Tanke och Åsa Wikforss utses till Årets folkbildare 2020!
Vid den här tidpunkten för ett år sedan hade vi nyligen berättat att Fri Tanke med stöd från förlagets delägare Björn Ulvaeus och Sven Hagströmer beslutat att dela ut Åsa Wikforss bok ”Alternativa fakta” till alla tredjeårselever på svenska gymnasieskolor. För detta tilldelas Fri Tanke och Åsa Wikforss gemensamt utmärkelsen ”Årets folkbildare” av föreningen Vetenskap och Folkbildning.
Motivering lyder: ”för deras berömvärda gärning att under året skänka 65000 exemplar av Åsa Wikforss bok Alternativa fakta till svenska gymnasieelever.”

Böcker