Galningar eller genier – eller bådadera?

Dagens Arena 4 januari 2024.

Svante Nordins Världsandens partisaner: Filosoferna, Tredje riket och den liberala demokratin (Fri Tanke) är en redogörelse för postmodernismens rötter och en uppgörelse med dess politiska sidor, medan Frida Beckmans Postmodernismen (även den på Fri Tanke) är en försvarsskrift med större fokus på postmodernismens kulturella sidor.

Böcker