Världsandens partisaner
Filosoferna, tredje riket och den liberala demokratin

Svante Nordin

232:-:-99:-:-
Alternativ
Detaljer
 • Utgiven augusti 2023
 • Släppdatum 2023-08-28
 • Recensionsdatum 2023-09-11
 • 289 Sidor
 • ISBN: 9789189733787
 • Utgiven augusti 2023
 • ISBN: 9789189733053
Världsandens partisaner, boundVärldsandens partisaner, pocketVärldsandens partisaner, ebookVärldsandens partisaner, audiobook

Martin Heidegger, Carl Schmitt och Ernst Jünger tillhörde den liberala demokratins mest skarpsinniga kritiker, kom alla att på ett eller annat sätt att ansluta sig till nazismen och har var och en satt 1900- och 2000-talets tänkande i rörelse. 

Svante Nordin berättar här vår tids politiska historia utifrån tre lika omstridda som inflytelserika tyska tänkare. Efter att den västliga liberalismen och kapitalismen befäst sin roll som det enda politiska alternativet har de ålagts rollen som världsandens partisaner i kamp mot ett globalt herravälde. Intresse för deras frågor och problemställningar har väckts från höger till vänster, hos tänkare som Michel Foucault, Jacques Derrida, Giorgio Agamben, Slavoj Žižek och Aleksandr Dugin. 

Idag är arvet från de tre filosoferna kanske mer brännande än någonsin tidigare.

Detaljer
 • Utgiven augusti 2023
 • Släppdatum 2023-08-28
 • Recensionsdatum 2023-09-11
 • 289 Sidor
 • ISBN: 9789189733787
 • Utgiven augusti 2023
 • ISBN: 9789189733053