Henrik Lagerlunds bok om skepticismen går på djupet

Helsingborgs dagblad 7 augusti 2022.

Tvivlet – ett skydd mot tyranni? Johan Wilhelmsson hittar årets mest tankesvindlande läsning i den första heltäckande presentationen av skepticismen.

Böcker