Skepticism

Henrik Lagerlund

269:-:-99:-:-
Alternativ
Detaljer
 • Utgiven maj 2022
 • 420 Sidor
 • Översättare: Manne Svensson
 • ISBN: 9789189139701
 • Utgiven maj 2022
 • ISBN: 9789189526877
Skepticism, boundSkepticism, pocketSkepticism, ebookSkepticism, audiobook

Filosofiprofessor Henrik Lagerlund presenterar här den första fullständiga exposén över filosofihistoriens kanske mest berömda problemställning: skepticismen.

Som den första boken i sitt slag går den igenom den filosofiska skepticismens inflytande från rötterna i pyrrhonismens och den mellersta akademins skolor under hellenismen, till dess utveckling via den latinska, arabiska och grekiska medeltiden till Descartes metodologiska tvivel, som markerar startskottet för den moderna filosofin. Humes skepticism och de försök att överkomma den som genomsyrar Reid, Shepherd och Kants filosofi leder via en översikt av 1900-talets skeptiker, med G.E. Moore och Ludwig Wittgenstein som främsta företrädare, fram till en genomgång av skepticism i nutida filosofi.

Vad kan vi lära oss av skepticismen idag? Övertygande påvisar Lagerlund hur denna levande tanketradition fortsätter att göra sig gällande, både inom och utanför den filosofiska disciplinen. I ljuset av samtida problem som den vetenskapliga replikationskrisen och vår tids växande kunskapsresistens framträder skepticismen som en ödesfråga.

Detaljer
 • Utgiven maj 2022
 • 420 Sidor
 • Översättare: Manne Svensson
 • ISBN: 9789189139701
 • Utgiven maj 2022
 • ISBN: 9789189526877