Skepticism

Henrik Lagerlund

Kommer Maj 2022.
Skepticism, boundSkepticism, pocketSkepticism, ebookSkepticism, audiobook

​​Henrik Lagerlund, författare och professor i teoretisk filosofi, presenterar i Skepticism den första fullständiga, historiska redogörelsen över filosofins kanske mest berömda problemställning; skepticism.

Lagerlund spårar den filosofiska skepticismen från dess rötter i den hellenistiska pyrrhonismen och Arkesilaos tid i Akademien i Aten, hela vägen till dess inflytande både inom och utanför filosofin idag. I Skepticism beskriver han pedagogiskt skepticismens utveckling från antiken, via den latinska, arabiska och grekiska medeltiden, till renässansen, Descartes metodologiska skepticism och Bayles superskepticism under sextonhundratalet. Han redogör därefter för Humes skepticism under 1700-talet, och kopplingarna mellan skepticismen och seklets idealistiska tankeströmningar. Boken innehåller även kapitel om G. E. Moore och Ludwig Wittgenstein, och avslutas med en genomgång av skepticism i nutida filosofi.

Vad kan vi lära oss av skepticismen idag? Lagerlund reflekterar över dess betydelse både inom och utanför den filosofiska disciplinen, och visar varför den har betydelse för frågor som den vetenskapliga replikationskrisen och vår tids växande kunskapsresistens.

Detaljer
  • Utgiven Maj 2022
  • ISBN: 9789189139701