Kaffets effekter på kroppen

Lära från Lärda 16 augusti 2021.

Boken heter “Kaffeologi – Myter och forskning om en älskad dryck” och gäst är Bertil Fredholm, författare och professor emeritus i farakologi.

Kaffe och andra koffeindrycker nyttjas av miljarder människor på jorden varje dag. Frågor om kaffets effekter på vår kropp är därför ett ämne som engagerar såväl forskare som mytbildare. I boken presenteras en sammanställning av vad forskningen säger om både dess negativa och positiva effekter på våra kroppar. Några områden som berörs är kaffets och koffeinets påverkan på gravida, på vår sömn och när vi sportar.

Böcker