Kaffeologi

Bertil Fredholm

Det går ej att köpa denna bok.

Vad känner du inför ditt kaffe? I Kaffeologi berättar farmakologen Bertil Fredholm om kaffedrickandets historia, kaffet som kulturbärare, vad drycken är ur ett kemiskt perspektiv och om kaffets hälsoeffekter.

I sitt forskarliv har Fredholm ägnat sig åt hur molekylerna adenosin och koffein verkar i kroppen. I Kaffeologi – ett nytt ord för kunskapen om kaffe – ges läsaren en samlad och populariserad bild av Fredholms forskningsrön under fyrtio år. 

Hur ser förhållandet mellan hälsa, sjukdom och kaffe ut?

Kaffeologi är den givna vägledningen inför nästa mediala kaffelarm och den självklara guiden för dig som upplever negativa effekter av kaffe och vill ta ny ställning till ditt eget kaffedrickande. I sin uppslagsrika, kunniga och uppiggande form är boken bejakande för det stora flertalet:  

»Jag dristar mig till att säga att i flera avseenden är kaffet inte bara oskadligt utan till och med lite nyttigt. Flertalet av oss kan lugnt fortsätta med vårt under lång tid anpassade kaffebruk. Men det finns de som skall vara försiktiga som exempelvis gravida kvinnor och de som lätt drabbas av ångest«, säger Bertil Fredholm.

 

Detaljer
  • Utgiven 2021
  • ISBN: 9789189139961