Kan den subjektiva upplevelsen någonsin fångas med vetande?

Respons Maj 2022.

 

”En del menar att medvetandet är en illusion, andra framhåller att de subjektiva upplevelserna är det enda vi kan vara säkra på. En tolkning hävdar att medvetandet är immateriellt, en annan tvärtom att medvetande finns i olika grad hos all materia.” Helena Granström tar sig an dessa frågor utifrån bland annat Philip Goffs Galileos misstag.

Böcker