Brian Greene

Brian Greene är teoretisk fysiker och matematiker vid Columbia University. Han är en framstående forskare inom fältet för strängteori, initiativtagare till folkbildningsprojektet World science festival och författare till en lång rad populärvetenskapliga titlar. Till tidens slut är hans första bok på svenska.

Böcker