Kan lägga ned Forum för levande historia snart

Norrbottens-kuriren 30 oktober 2023.

Forum för levande historia lever inte upp till sitt syfte utan verkar fota motarbeta detsamma.

Böcker