Martin Lagerholm: Ibland är det sunt att tvivla på sin skepsis

Svenska Dagbladet 6 december 2022.

Kan vi förstå något om verkligheten bortom våra egna sinnesintryck? På så vis skulle man kunna formulera skepticismens grundläggande undran. I en ny bok skildrar filosofen Henrik Lagerlund en skola som stimulerat, utmanat och irriterat tänkare sedan antiken.

Böcker