Matematik för bättre beslut

Forskning & Framsteg 16 januari 2021.

”Hur kan algoritmer användas för att göra samhället bättre? Budskapet i Algoritmmakaren är att rätt utformade algoritmer kan fungera som smarta beslutsstöd i frågor där det är svårt för en människa att överblicka situationen. Boken handlar till viss del om hur algoritmerna fungerar, men mycket mer om vilka olika parametrar och omständigheter den som vill implementera en algoritm måste ta hänsyn till. Hur utformar man till exempel algoritmer för att människor inte ska försöka manipulera dem, utan ange sina sanna preferenser?”

Läs om Algoritmmakaren i Forskning & Framsteg.

 

Böcker