Med liberal socialism vill Bo Rothstein avvärja hoten mot demokratin

Altinget 25 oktober 2023.

För att hitta rätt medicin mot den demokratiska erosionen krävs rätt diagnos. Så vi börjar med hans analys av vad som har gjort Sverige framgångsrikt. Seniorprofessor Bo Rothstein tror inte på kulturella förklaringar, inte heller på talet om ”svenska värderingar”.

Det få talar om är att svensk förvaltning var korrupt, eller ”försumpad” som en fransk adelsman beskrev det, fram tills vi genomförde en rad institutionella reformer vid mitten av 1800-talet

Böcker