Medicinsk historia runt Drottningholm

Läkartidningen 25 oktober 2022.

När man är engagerad i medicinhistoria drabbas man ideligen av en utmaning: motsättningen mellan kuriosa och hur dessa ska kunna begripas och förhoppningsvis användas i våra praktiska erfarenheter. Alltför ofta har medicinhistoria drabbat oss genom utställningar av urmodiga (och smärtsamma) instrument på mottagningar, och – ännu värre – i så kallade muséer. Men sammanhangen, hur dessa artefakter hängde ihop med att förebygga, behandla och i bästa fall bota sjukdomar, har ofta lyst med sin frånvaro.

Böcker