”Misstag att diskriminera människor med autism”

Svenska Dagbladet 14 maj 2022.

 

”Autism kopplas ofta till olika svårigheter men tillståndet kan innebära talanger som bidragit till mänsklig­hetens utveckling. Unika förmågor missas, enligt professor Simon Baron-Cohen.” I ett reportage för Svenska Dagbladet har Anna Lagerblad samtalat med Simon Baron-Cohen om autism och hans bok Mönstersökare, som nyligen kommit ut i svensk översättning.

Böcker