Simon Baron Cohen

Simon Baron Cohen

Simon Baron-Cohen (född 1958 i Storbritannien) är klinisk psykolog och professor i utvecklingspsykopatologi vid Cambridge, där han leder universitetets forskningscentrum för autism. 

Böcker

I Media

Förbisedda innovatörer

Den tredje upplagan, 3/2022, av Modern Psykologi skriver om Mönstersökare av Simon Baron-Cohen. Den handlar om hur personer som befinner sig…