Recension: Människans eviga frågor av Bertil Fredholm

BTJ Nr 15, 2023.

Skrivet av Katarina Tavakol.
”På många sätt är läsningen en intressant resa genom det västerländska tänkandets historia, skriven på en glasklar prosa som bemödar sig om att språkets klarhet ska efterlikna tankens. Fredholm visar hur resonerandet och det vetenskapliga experimentet utgör grunden för mänskligt välstånd och framgång, samtidigt som vi måste vara medvetna om att det vi kallar förnuft lika väl kan styras av känslor som av det rationella.”

Helhetsbetyg: 4.

Böcker