Språkets makt ska inte underskattas

Dagens Nyheter 13 november 2021.

Språket skapar inte verkligheten. Men det går heller inte att bortse från att språk betyder något. Det finns ord vars främsta funktion är att kränka människor och förgifta det offentliga samtalet. Dessa kan vi klara oss utan, skriver filosofiprofessor Åsa Wikforss.

Böcker