Tänkande maskiner. Ett boksamtal med Olle Häggström

IFFS 14 maj 2021.

AI är på god väg att revolutionera vår värld. Utvecklingen för med sig mycket gott, men också problem och risker. Vad händer om vi lyckas skapa en maskin som övertrumfar mänsklig allmänintelligens? Kan vi då behålla kontrollen över maskinerna? Välkommen till ett samtal där Olle Häggströms bok ”Tänkande maskiner” diskuteras av författaren själv tillsammans med forskarkollegorna Emma Engström och Karim Jebari. Samtalet leds av Christer Sturmark.

Böcker