Tankeförbudet om ekonomisk demokrati måste brytas

Arbetet 3 januari 2024.

Rothsteins diagnos är att det råder tankeförbud om ekonomisk demokrati i Sverige efter nederlaget för löntagarfonderna 45 år sedan. Det förbudet måste brytas.

Böcker