Varför är demokratin så värdefull och vad gör den sårbar?

Malou efter 10 4 mars 2022.

Vi lever i en orolig tid. Ryssland har gått till angrepp mot Ukraina och demokratin i landet är hotad. Demokratin är både värdefull och sårbar, det skriver Åsa och Mårten Wikforss om i boken ”Därför demokrati – om kunskapen och folkstyret”.

Böcker