Vikten och betydelsen av demokrati med Folke Tersman

Lära från lärda.

Folke Tersman talar demokrati i podden ”Lära från lärda”!

”Boken heter “Folk och vilja – Ett försvar av demokratin i vår tid” och gäst är Folke Tersman, författare och professor i praktisk filosofi vid Uppsala Universitet.

Demokratiska processer kan ibland uppfattas som lite långsamma och tröga. Och i demokratier behöver man “stå ut” med att det finns gott om politiska åsikter som inte stämmer överens med ens egna. Men det är viktigt att påminna sig om att en av demokratins stora fördelar är just oenigheten. Att olika åsikter, synpunkter och idéer också driver utvecklingen framåt i ett samhälle. När människor är fria att tänka tillsammans så polas intellektuella resurser. En möjlighet som är långt ifrån självklar i alla länder idag. I boken argumenterar författarna till ett försvar av demokratin i vår tid. I programmet pratar vi bl.a. om vad krävs av ett land för att det ska kunna betraktas som en demokrati. Vi pratar om varför den “svenska modellen” av demokrati har starka fördelar. Och vi pratar om varför demokrati som styrform är bättre än andra system.”

Böcker