#105

Daniel Lindvall: Om demokrati i klimatkrisens tid

“Att inte flyga är att ha fel fokus i helhet – ska vi lösa klimatfrågan är det inte det vi ska rikta in oss på.” Är klimatdebatten för individfokuserad? Borde vi satsa allt på att flyga mindre eller är det andra insatser som ger mer effekt? Daniel Lindvall har tillsammans med Kjell Vowles och Martin Hultman skrivit boken Upphettning om hur väl demokratin står rustad för att klara klimatkrisen. 

Böcker