#47

Max Tegmark: AI – risk eller möjlighet?

Finns det multiuniversum? Är artificiell intelligens nästa steg i människans evolution?

Max ”Mad Max” Tegmark är professor i fysik vid en av världens mest prestigefyllda institutioner – fysikinstitutionen vid MIT, Massachusetts Institute of Technology, i USA. Hör honom berätta om universums natur, matematikens väsen och riskerna samt möjligheterna med artificiell intelligens.

Böcker