#182

Mats Björklund: Om evolutionsbiologi

Gäst i veckan podd är Mats Björklund, professor emeritus i zooekologi vid Uppsala universitet, som nu är aktuell med boken »Bara en teori«, om evolutionens mekanismer såväl som dess upptäcktshistoria.

Vad lockade Björklund att ägna ett helt liv åt evolutionsbiolog? Vad innebär egentligen evolutionens grundbegrepp variation, selektion och ärftlighet? Och har det skett några betydande omprövningar av evolutionsteorin de senaste tjugo åren?

Böcker