Mats Björklund

Mats Björklund

Mats Björklund är professor emeritus i zooekologi vid Uppsala universitet och har varit verksam vid Evolutionsbiologiskt Centrum och vid Helsingfors universitet. Hans forskning rör framförallt empiriska studier av evolutionsprocesser i naturliga populationer, från effekter av klimatförändringar till artbildning. Han har tidigare utkommit med läroboken Evolutionsbiologi.

Böcker

Video

Podd