Mats Björklund

Mats Björklund

Mats Björklund är professor emeritus i zooekologi vid Uppsala universitet och har varit verksam vid Evolutionsbiologiskt Centrum och vid Helsingfors universitet. Hans forskning rör framförallt empiriska studier av evolutionsprocesser i naturliga populationer, från effekter av klimatförändringar till artbildning. Han har tidigare utkommit med läroboken Evolutionsbiologi.

Böcker

Video

Podd

Sans Magasin

I Media

Sprakande bild av människans natur

”Evolutionsteorin är numera ett oöverblickbart fält. Men två nyutkomna böcker gör pedagogiska försök att introducera ämnet för gemene man. Den…