#237

Niels Lynøe och Anders Eriksson: Om skakvåld

Gäst i veckans podd är Niels Lynøe, professor i medicinsk etik vid Karolinska Institutet i Stockholm och Anders Eriksson, professor i rättsmedicin vid Umeå Universitet. Tillsammans är de aktuella med boken Skakvåld som visar att det inom skakvåldsforskningen saknas stöd för att diagnostisera på det sätt som hittills skett. Författarna redogör för det aktuella forskningsläget och varnar för att rådande konsensus inom skakvåldsforskningen tenderar att skapa situationer där oskyldiga föräldrar döms till misshandel av sina egna barn. På vilket sätt ska diagnostiken av skakvåld revideras? Och hur undviker man i framtiden att vårdnadshavare döms till ansvar på felaktig grund?

Avsnittet publiceras den 17 juni 2023.

Böcker