Skakvåld

Niels Lynøe, Anders Eriksson

250:-:-99:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven februari 2023
  • ISBN: 9789189526488
  • Utgiven 2023
  • ISBN: 9789189526457
Skakvåld, boundSkakvåld, pocketSkakvåld, ebookSkakvåld, audiobook

Sedan neurokirurgen Norman Guthkelch under början av 1970-talet formulerade hypotesen att skakningar av små barn – shaken baby syndrome – kan leda till blödningar i ögon och hjärna utan yttre skallskador, har forskningen kring skakvåld vidgats till att täcka in en rad olika fynd. Men det råder delade meningar om hur man ska diagnostisera och förebygga skakvåld. Forskningen och den alltför breda tolkningen av begreppet skakvåld har på senare tid börjat ifrågasättas allt mer, inte minst av Guthkelch själv.

I denna bok redogör Anders Eriksson och Niels Lynøe för det aktuella forskningsläget och varnar för att rådande konsensus inom skakvåldsforskningen tenderar att skapa situationer där oskyldiga föräldrar döms till misshandel av sina egna barn. I en utförlig genomgång av medicinhistoriska kontroverser visar författarna att vetenskapligt prestigetänkande ofta kan gå före fakta. 

Anders Eriksson är professor i rättsmedicin och Niels Lynøe är professor i medicinsk etik. De anlitas ofta som sakkunniga i mål som rör skakvåld och deltog båda i framtagandet av SBU-rapporten, den hittills största kartläggningen om skakvåld. Skakvåld är deras första gemensamma bok.

Detaljer
  • Utgiven februari 2023
  • ISBN: 9789189526488
  • Utgiven 2023
  • ISBN: 9789189526457

Niels Lynøe

Niels Lynøe är allmänläkare och professor emeritus i medicinsk etik vid Karolinska Institutet. Han anlitas ofta som sakkunnig i mål…

Anders Eriksson

Anders Eriksson är professor i rättsmedicin vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet. Hans forskning har under det…