Niels Lynøe

Niels Lynøe

Niels Lynøe är allmänläkare och professor emeritus i medicinsk etik vid Karolinska Institutet. Han anlitas ofta som sakkunnig i mål som rör skakvåld. Han var medlem i den expertgrupp som tog fram den så kallade SBU-rapporten om skakvåld, den hittills största kartläggningen av diagnosen skakvåld i sitt slag. 

Böcker

Podd